Messageboard

Handleiding forum verlengen

Handleiding forum verlengen

U wilt uw forum verlengen, maar u komt er niet uit hoe dat moet? Hieronder wordt alles stap voor stap uitgelegd.

We behandelen de situatie van een eigen voorbeeld-account, waarmee op 19 mei 2012 een forum is aangemaakt. Dit is een reclame-vrij forum genaamd 'Verlengen handleiding', met een gratis subdomein, verlengenhandleiding.messageboard.nl. Deze twee items moeten dus vóór 19 mei 2013 verlengd worden, wat we hieronder gaan doen.

De situatie in de afbeeldingen is zoals die op 19 april 2013 voor dit account zou zijn, dus 1 maand voordat het forum en het domein verlopen.
Voor alle pakketten is de procedure hetzelfde, alleen de prijzen zijn anders.


inloggen

1) Inloggen


Ga naar www.messageboard.nl, en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Bent u deze kwijt of vergeten? Ga dan naar wachtwoord vergeten.
Bent u niet de eigenaar van het forum, en is de werkelijke eigenaar niet meer actief op het forum, en wilt u het zelf verlengen? Ga dan naar forum overnemen.

2) Uw forum


Als u bent inlogd verzchijnt er een pagina. Afhankelijk van aantal fora dat u heeft, kunnen dat twee mogelijke pagina's zijn:
a) U heeft meer dan één forum op dit account
Als u meerdere forums heeft komt u op een forum overzicht pagina.
U kunt hier meteen bij het betreffende forum op 'Verleng abonnement' klikken (ga dan verder met stap 3), of op het vergrootglas rechts in de tabel om meer gegevens te bekijken (ga dan verder met stap 2b).

meerdere fora

b) U heeft enkel één forum op dit account (of u komt van stap 2a)
Als u maar één forum heeft, of u heeft bij stap 2a op het vergrootglas geklikt, komt op op de pagina van het betreffende forum.
Hier klikt u op 'Verleng abonnement' om het pakket te verlengen. Als er in plaats daarvan staat '(Nog) niet te verlengen', dan bevat het pakket geen items die binnen 3 maanden verlopen.

1 forum

3) Verlengen


U bent nu op de verlengen-pagina. Wat er op deze pagina staat is afhankelijk van de verloop-termijnen van de onderdelen van uw forum.
Uw forum bestaat uit enkele onderdelen:
- Het forum zelf
- Het domein van uw forum
- Eventuele secundaire domeinen, deze komen niet vaak voor.

U kunt alleen onderdelen verlengen die binnen 3 maanden verlopen. Deze kunt u verlengen tot de verloopdatum.
We behandelen nu enkele scenario's:
a) Uw forum verloopt binnen 3 maanden
b) Uw domein verloopt binnen 3 maanden
c) Beide uw forum en domein verlopen binnen 3 maanden
d) U heeft nog kredieten op uw rekening staan
e) Er verloopt niets binnen 3 maanden


a) Uw forum verloopt binnen 3 maanden
U ziet nu één onderdeel, deze kunnen we verlengen.

forum verlengen

b) Uw domein verloopt binnen 3 maanden
U ziet nu één onderdeel, deze kunnen we verlengen.
Dit is een gratis subdomein, dus we hoeven in feite niets te betalen, maar ook gratis items moeten wel (gratis) verlengd worden!

domein verlengen

c) Beide uw forum en domein verlopen binnen 3 maanden
U ziet nu twee onderdelen, met een totaal bedrag van €25 + €0 = €25

forum en domein verlengen

d) U heeft nog kredieten op uw rekening staan
Stel we zitten in situatie c), maar u heeft nog kredieten op uw account staan. Dan worden deze mee verrekend.

kredieten

e) Er verloopt niets binnen 3 maanden
Als er binnen 3 maanden niets verloopt, ziet u een simpele foutmelding.

niets te verlengen


Als u items heeft die verlopen binnen 3 maanden, controleert u op deze pagina de gegevens en de nieuwe verloopdata. Als deze correct zijn naar uw idee, accepteert u de voorwaarden en klikt u op Betalen.
(Deze knop heet ook betalen als u alleen gratis items heeft.)


4) Betalen


Hier doen zich 3 scenario's voor:
a) U heeft alleen gratis items. Dan worden de items meteen verlengd en wordt u doorgestuurd naar de laatste pagina (ga naar stap 6).
b) U moet betalen, maar u heeft genoeg kredieten zodat het netto totaal €0,- is. Dan worden deze afgeschreven van uw account, uw items worden meteen verlengd en u wordt doorgestuurd naar de laatste pagina (ga naar stap 6).
c) U moet betalen. Kies de bank waar u de rekening heeft waarmee u wilt betalen, en klik op OK.

bank

5) Bank


Volg de instructies van de bank

6) Afronding


U komt op de eindpagina terecht. Hoe deze pagina er uit ziet hangt af van welke items je hebt, of je betaald hebt, en hoe je betaald hebt.
Één ding hebben alle pagina's gemeen: ze geven aan of de betaling en verlenging geslaagd zijn.

Als alles goed is, dan staat bij uw forum en/of domein de nieuwe verloopdatum. Het is verstandig deze nogmaals te controleren op de informatie-pagina van uw forum (zie stap 2). U krijgt na de verlenging ook een mail met daarin de melding dat uw forum en/of domein is verlengd.
Mocht er iets misgegaan zijn, controleer dan of de betaling wel gelukt is. Is het geldt wel afgeschreven van uw rekening, maar is uw forum en/of domein niet verlengd? Of is er iets anders mis? Neem dan contact op met de helpdesk.
Betaling niet afgerond?


Is er iets gebeurd waardoor de betaling niet is voltooid, en wilt u dit alsnog doen? Als u bij stap 4 bent gekomen tijdens de betaling, dan kunt u deze betaling voortzetten door naar de informatie-pagina van uw forum te gaan (zie stap 2), en hier bij het betreffende abonnement op 'In Afwachting van' klikken. U hervat de procedure dan weer vanaf stap 4.

abonnement